Nabízené služby


Zpracování a vytvoření příručky HACCP
  • diagram výrobního procesu
  • analýza nebezpečí a charakteristika rizika
  • stanovení kritických kontrolních bodů
  • určení sledovaných znaků, četnosti a způsobu jejich kontroly
  • stanovení ovládacích a nápravných opatření
  • vysvětlení všech souvisejících povinností
Provádění ověření a aktualizace příručky HACCP
  • kontrola nabízených pokrmů dle stávající příručky
  • kontrola používaných surovin dle stávající příručky
  • porovnání stávajích a nových technologických postupů přípravy pokrmů
  • případné opravy a doplnění příručky HACCP dle aktuálního stavu provozovny
Vytvoření sanitačního řádu

Jaroslav Močigemba, info@zpracovani-haccp.cz, 604 655 688